MDW201610137

  15 

Đầm cưới cao cấp
 • 0
 • 0

Đăng ngày: 24-09-2016

Giá gốc: 0₫

K.mãi/Q.tặng:

 MDW201610139

  44 

Đầm cưới cao cấp
 • 0
 • 0

Đăng ngày: 19-09-2016

Giá gốc: 0₫

K.mãi/Q.tặng:

 MDW201610167

  13 

Đầm cưới cao cấp
 • 0
 • 0

Đăng ngày: 18-09-2016

Giá gốc: 0₫

K.mãi/Q.tặng:

 MDW201610109

 

Đầm cưới cao cấp
 • 0
 • 0

Đăng ngày: 18-09-2016

Giá gốc: 0₫

K.mãi/Q.tặng:

 MDW201610100

  11 

Đầm cưới cao cấp
 • 0
 • 0

Đăng ngày: 18-09-2016

Giá gốc: 0₫

K.mãi/Q.tặng:

 MDW201610099

  12 

Đầm cưới cao cấp
 • 0
 • 0

Đăng ngày: 18-09-2016

Giá gốc: 0₫

K.mãi/Q.tặng:

 MDW201610055

 

Đầm cưới cao cấp
 • 0
 • 0

Đăng ngày: 19-05-2016

Giá gốc: 0₫

K.mãi/Q.tặng:

 MDW201610045

  10 

Đầm cưới cao cấp
 • 0
 • 0

Đăng ngày: 19-05-2016

Giá gốc: 0₫

K.mãi/Q.tặng:

 MDW201610082

  10 

Đầm cưới cao cấp
 • 0
 • 0

Đăng ngày: 18-09-2016

Giá gốc: 0₫

K.mãi/Q.tặng:

 MDW201610062

 

Đầm cưới cao cấp
 • 0
 • 0

Đăng ngày: 19-05-2016

Giá gốc: 0₫

K.mãi/Q.tặng:

 MDW201610026

  26 

Đầm cưới cao cấp
 • 0
 • 0

Đăng ngày: 19-05-2016

Giá gốc: 0₫

K.mãi/Q.tặng:

 MDW201610021

  10 

Đầm cưới cao cấp
 • 2
 • 0

Đăng ngày: 19-05-2016

Giá gốc: 0₫

K.mãi/Q.tặng:

 MDW201610138

 

Đầm cưới cao cấp
 • 0
 • 0

Đăng ngày: 20-09-2016

Giá gốc: 0₫

K.mãi/Q.tặng:

 MDW201610115

 

Đầm cưới cao cấp
 • 0
 • 0

Đăng ngày: 19-09-2016

Giá gốc: 0₫

K.mãi/Q.tặng:

 MDW201610114

 

Đầm cưới cao cấp
 • 0
 • 0

Đăng ngày: 19-09-2016

Giá gốc: 0₫

K.mãi/Q.tặng:

 MDW201610112

 

Đầm cưới cao cấp
 • 0
 • 0

Đăng ngày: 19-09-2016

Giá gốc: 0₫

K.mãi/Q.tặng:

Hợp tác

Nếu bạn đang hoạt động trong lĩnh vực thời trang, mong muốn cộng tác cùng với chúng tôi, xin hãy liên hệ...

Kim Hoàng

Sale Manager

  093 340 76 72

  htkhoang@caisbridal.com

Nguyễn Chu

Stylist

  090 675 52 68

  nstrong@caisbridal.com

Kim Thành

Sale Manager

  093 368 48 43

  ltkthanh@caisbridal.com

Chúng tôi cam kết cung cấp cho quí vị những mẫu sản phẩm đẹp và phù hợp với xu hướng thị trường thời trang hiện nay!

Liên hệ

Cai's Bridal Shop


Số 345, Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84) 8 6681 6254

Đ/c Email:  info@caisbridal.com

Facebook:  www.facebook.com/caisbridal